Summer Lofts Ustronie Morskie

Polityka prywatności i Cookies

Summer Lofts Apartments

 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Administrator – Summer Lofts sp. z o.o. sp.k., ul. Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818430, NIP : 7831810455, REGON: 385051855.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
  w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.summerlofts.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

W ramach naszej witryny zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

 1. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony;
 2. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, w tym marketingu bezpośredniego;
 3. Zarządzania kontaktem z Tobą w celu poprawy jakości usług.;
 4. Marketingu i informacji handlowych (tylko za odrębną zgodą).
 5. FORMULARZE KONTAKTOWE
 6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
  i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są przetwarzane:
 8. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust.
  1 lit. a RODO);
 9. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych tj. Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie
w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 1. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

 

Summer Lofts sp. z o.o. sp.k.
Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań
e-mail: biuro@summerlofts.pl

 

 1. PLIKI COOKIES
 • Strona Summer Lofts nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji o użytkowniku,
  z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”) stanowią niewielkie pliki tekstowe zapisywana przez serwer na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym, np. tablet, telefon komórkowy), na którym jest wyświetlana strona summerlofts.pl.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej, summerlofts.pl do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk itp. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika – mają charakter anonimowy i nie pozwalają na pobierania danych osobowych i poufnych informacji.
 • Informacja dostępna dzięki plikom cookies jest odczytywana przez serwer w trakcie połączenia ze stroną – jest odsyłana na serwer za każdym kliknięciem na link na stronie summerlofts.pl
 • Pliki cookies mogą być plikami sesyjnymi – są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi – pozostają zapisane na dłużej, przez czas określony w parametrach plików cookies (np. na okres 1 roku).
 • Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności.

Cookies zewnętrzne

Korzystając ze strony www.summerlofts.pl użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z Summer Lofts sp. z o.o. sp.k., podmiotów trzecich takich jak:

 • Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy,
 • Facebook – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane ze stroną internetową Summer Lofts .

Zmiana ustawień dotycząca cookies albo ich usunięcie

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę
i nieusuwanie ich z dysku. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Państwa urządzenie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej „RODO”;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 1781);
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 2460);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

 

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany polityki będą publikowane na niniejszej stronie w zakładce polityka prywatności.

Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia: 28.07.2021 roku.

Pobierz w wersji PDF

Aktualności